DLA BIZNESU

Organizujemy spotkania biznesowe.

Biznes

Zapraszamy do organizacji spotkań.

DLA BIZNESU

szkolenie 1
szkolenia
integracyjne
 
 
szkolenie 2
szkolenia
motywacyjne
 
 
manager
szkolenia rozwijające kompetencje managerskie
parking
PARKING
 
 
 
event
eventy biznesowe (szkolenia, konferencje, kolacje, obiady)

W zakresie szkoleń motywacyjnych, integracyjnych i managerskich współpracujemy z wykwalifikowaną kadrą trenerską, szkoleniowcami, praktykami i specjalistami w zakresie zarządzania, doradztwa i wdrażania zmian, a także z psychologami.

Przy współpracy z firmami eventowymi realizujemy niezapomniane gry integracyjne, które profilowane są w taki sposób, by podczas zajęć uczestnicy nie tylko świetnie się bawili, ale przede wszystkim rozwijali swoje umiejętności komunikacji, pracy zespołowej, zdrowej konkurencji i motywacji.

PRZYKŁADOWE REALIZACJE SZKOLEŃ MERYTORYCZNYCH

Razem do celu - zbuduj zespół i osiągnij sukces

Szkolenie z obszaru "team buliding" (budowanie zespołów) o charakterze integracyjnym. Celem szkolenia jest praktyczne pokazanie uczestnikom na czym polega praca zespołowa, w jaki sposób ją efektywnie organizować i jak ważna jest ona w osiąganiu wyznaczonych celów. Uczestnicy w jego trakcie mają okazję przećwiczyć różne metody pracy zespołowej dobrze się przy tym bawiąc.

Założenia:

 • szkolenie jest realizowane w formule aktywnych warsztatów uwzględniającej integracyjnych charakter imprezy,
 • warsztat jest na bazie narzędzi stosowanych przez CMC Dansk Institut for Certificerede Management Konsulenter ( Christoper Avery "Teamworking is an individual skill") i metody Toma Wujec "Marshmallow Chalange",
 • podczas praktycznych gier i ćwiczeń uczestnicy poznają i uświadomią sobie:
  • na czym polega organizacja pracy w zespole,
  • jakie są cechy efektywnych zespołów,
  • znaczenie roli lidera w pracy zespołowej,
  • jak należy komunikować się podczas pracy zespołowej,
  • jak wypracować zasady współpracy (win-win),
  • skąd zespół czerpie energię i motywację do działania,
 • wykorzystywane techniki szkoleniowe:
  • gry i ćwiczenia zespołowe,
  • mini wykład,
  • dyskusje moderowane,
  • film,
  • materiały szkoleniowe (do pracy podczas warsztatu i samodzielnego zastosowania),
 • liczba uczestników: 10 - 20 osób,
 • czas trwania: cztery sesje po 1,5 h + przerwy kawowe,
 • dwóch certyfikowanych trenerów zarządzania

Warsztat jest szczegółowo sprofilowany  pod kątem konkretnej grupy uczestników i ich oczekiwań na podstawie  przeprowadzonej analizy potrzeb (spotkanie i wywiad przed realizacją warsztatu).

Skuteczna komunikacja - mechanizmy wywierania wpływu

Skuteczność i efektywność w działaniu zależy od umiejętności skutecznego komunikowania się - zarówno w życiu zawodowym, jak i prywatnym. Aby ją stosować niezbędne jest poznanie technik oraz metod prezentowania swoich poglądów w zrozumiałej formie z wykorzystaniem zarówno werbalnych, jak i niewerbalnych kanałów przekazu. Dobrze jest potrafić identyfikować i radzić sobie z barierami komunikacyjnymi, wiedzieć w jaki sposób bodźce i informację docierają do nas i innych ludzi. Znajomość mechanizmów wywierania wpływu pozwoli na świadome ich wykorzystywanie, a wiedza na temat najczęściej stosowanych technik manipulacji pozwoli je rozpoznać i skutecznie się przed nimi bronić.

Założenia:

 • szkolenie jest zrealizowane w formule aktywnych warsztatów  z dużą ilością praktycznych ćwiczeń podczas których uczestnicy mają okazję od razu wypróbować na sobie przedstawiane techniki,
 • warsztat jest przygotowany na podstawie metod Petera Thomson'a (Sposoby komunikacji interpersonalnej), teorii wywierania wpływu wg. Roberta Cialdiniego oraz prac Richarda Bandlera i Johna Grindera z zakresu perswazji i manipulacji.
 • podczas praktycznych gier i ćwiczeń uczestnicy poznają i uświadomią sobie:
  • co to są systemy reprezentacji i jakie jest ich znaczenie w porozumiewaniu się,
  • jakie są narzędzia aktywnego słuchania,
  • jakie są mechanizmy wywierania wpływu,
  • w jaki sposób skutecznie przekonywać, a nie manipulować,
  • poznają słowa- klucze i dowiedzą się jak reaguje na nie nasz umysł
  • jak wykorzystać w komunikacji kanały werbalne i niewerbalne
 • wykorzystywane techniki szkoleniowe:
  • mini wykład, prezentacja,
  • gry i ćwiczenia,
  • scenki rodzajowe i odgrywanie ról
  • dyskusja moderowana,
  • materiały szkoleniowe (do pracy podczas warsztatu i samodzielnego zastosowania),
 • liczba uczestników: 10 - 20 osób,
 • czas trwania: cztery sesje po 1,5 h + przerwy kawowe,
 • dwóch certyfikowanych trenerów zarządzania

Warsztat jest szczegółowo sprofilowany  pod kątem konkretnej grupy uczestników i ich oczekiwań na podstawie  przeprowadzonej analizy potrzeb (spotkanie i wywiad przed realizacją warsztatu).

PRZYKŁADOWE REALIZACJE
PSYCHO-SZKOLEŃ INTEGRACYJNO-MOTYWACYJNYCH

Rozwijanie umiejętności skutecznej komunikacji i współpracy w grupie – warsztaty z psychologami

Cele:

 • Wzajemne poznanie się i integracja uczestnikó
 • Zwiększenie poziomu zaufania w grupie.
 • Rozwijanie umiejętności współ
 • Wykorzystanie indywidualnego potencjału członków zespołu dla osiągania wspólnych celó
 • Rozwijanie umiejętności skutecznego komunikowania się.

Metody pracy:

 • Proponowane metody pracy są zgodne z tzw. cyklem Kolba uznawanym za jedną z najskuteczniejszych metod uczenia się. Składa się ona z czterech następujących po sobie etapów:
 1. DOŚWIADCZANIE (ćwiczenia, gry, symulacje)
 2. REFLEKSJA (omówienie, wyciąganie wniosków z własnego doświadczania),
 3. WIEDZA (reguła ogólna, teoria, zasada),
 4. ZASTOSOWANIE (odniesienie zdobytej wiedzy i umiejętności do własnych realiów zawodowych).

Warsztaty prowadzone są przez psychologów z doświadczeniem trenerskim w zakresie szkoleń, doborze kadry pracowniczej i kierowaniu zespołem.

Warsztaty są profilowane do grupy odbiorczej, prowadzący kontaktują się z klientem w celu rozpoznania potrzeb i dobrania właściwych zajęć dla konkretnej grupy.

PRZYKŁADOWE REALIZACJE
IMPREZ ZABAW INTEGRACYJNYCH

”Gra integracyjna w Kopalni Soli Bochnia” – gra polecana jako uzupełnienie szkolenia merytorycznego lub jako atrakcja dodatkowa pobytu integracyjnego

Gra integracyjna Skarb Bocheńskiego Skarbnika rozpoczyna się na poziomie August 176 metrów pod ziemią, a kończy na poziomie Sienkiewicz aż 250 metrów pod ziemią! Taką różnicę poziomów muszą pokonać uczestnicy. Podczas podziemnej wyprawy grupy przejdą półtorakilometrowy odcinek wiodący przez wąskie korytarze, zobaczą zabytkową kaplicę i surowe komory solne, wykonają zadania nawiązujące do tradycyjnych prac górniczych m.in.: budowa kasztu, odmierzanie soli, powroźnictwo, konkurs cieśli kopalnianych, budowa rurociągu ponadto, sztafeta piwna.

Rywalizację poprzedza podział na 12-15-osobowe konkurencyjne grupy. Następnie każdy z zespołów kolejno pokonuje tę samą trasę. Na wykonanie zadań przewidziany jest ścisły limit czasowy. Głównym założeniem gry jest współpraca wewnątrz drużyny oraz rywalizacja pomiędzy konkurencyjnymi zespołami. W ramach organizacji wyprawy: obsługa przewodnicka, przygotowanie i obsługa stanowisk, materiały niezbędne do realizacji, atrakcyjne nagrody dla najlepszego zespołu i pamiątki. Gra trwa 3 godziny.

"Zajęcia choreograficzne” z instruktorem fitness

Każdy pobyt integracyjny można wzbogacić o grupowe zajęcia z instruktorem fitness. Zajęcia są profilowane dla konkretnej grupy, mogą być również uniwersalne dla każdego uczestnika. Instruktor – pasjonat zajęć choreograficznych z taką energią i entuzjazmem prowadzi zajęcia, że uczestnicy, choć zmęczeni, wychodzą z zajęć z uśmiechem i potężną porcją endorfin.